Full Name Post Phone No Email Division
Dr. Umesh Dahal Project Director ९८५११५२७०५ umeshvet@gmail.com
Bishownath gautam Senior Planning Officer ९८५६०५०९६४ bishwabnathg@gmail.com
Dr.Prabesh Sharma Senior monitoring and evaluation Officer ९८५११५७५३१ prabeshsharmavet@gmail.com
Yamnarayan Sharma Deputy secretary ९७७ -०१-५४५४९०६
Sushil Khadka Plan Officer 9851145898 sushil.kdk@gmail.com
Mr. Ishwaree Khatiwada Monitoring and Evaluation Officer 9851051045 khatiwadadai@gmail.com
Dr. Keshav Bhatta Monitoring and Evaluation Officer 9848714999 vet.keshav@gmail.com
Saumendra Sapkota Accountant 9846145840
Janaki Kafle Nasu 9851221856 janakikafle43@gmail.com
Prabhas Prasad Shah Animal Services Technical 9851112365 prabhah@gmail.com
Umesh Prasad Yadav Animal Services Technical 9851152085 umeshyadav123
Bandhana Dahal सूचना प्रविधि सहायक 9842373282 bandudahal47@gmail.com
Dilliram Neupane Computer Operator 9846106203 medillineupane2014@gmail.com
Rahul Ray Computer Operator 9860179694 ryadavv643@gmail.com
Bishnu Datta Adhikari Driver 9851008284
Shyam Siwakoti Driver 9849721315
Kumar Shrestha Driver 9841471441
Dadorchi Sherpa Driver 9841683208
Pramila Kasula Office Helper 9849193192
Sangita Dahal Office Helper 9868153226
Binita Adhikari Office Helper 9849528904